Skip to content

Ny budgetaftale mellem AOTV er første skridt i genopretning af kommunens økonomi

Af Chris Bjerknæs

Ny budgetaftale mellem AOTV er første skridt i genopretning af kommunens økonomi

 

AOTV har indgået en aftale om at justere kommunens budget 2020-2023. Vi har to opgaver her og nu. Dels at håndtere den forventede budgetoverskridelse for 2020. Dels at håndtere de værste følger af Covid-19. Dermed er vi ikke økonomisk i mål – det ved vi godt – og derfor har vi igangsat en række analyser med henblik på at gennemføre gennemtænkte ændringer af den kommunale struktur og økonomi.

Den primære opgave, da vi gik i gang med budgetarbejdet, var at få kommunens økonomi for 2020 i balance – der skulle her og nu findes besparelser for ca. 22 mio. kr. for at sikre kommunens likviditet. Dragør Kommune var på vej mod en så lav likviditet, at kommunen risikerede at komme under administration.

Med det justerede budget har vi opnået at få kommunens økonomi i en umiddelbar balance ved at finde driftsbesparelser over en bred kam i kommunens sektorer for i alt 9 mio. kroner samt 2,4 mio. kr. i overførsler. Dertil kommer stop for planlagte anlæg samt digitalisering for i alt 10,6 millioner kroner. Med en stram økonomistyring vil besparelserne få vores likviditetskurve til at rette sig.

Covid-19 – og et lån til ”forsikring”

Det er imidlertid ikke den eneste udfordring, Dragør Kommune har. Lige som resten af Danmark kommer vi til at opleve de negative effekter af Covid-19 på en række områder.  Tårnby Kommune, som står for Dragør Kommunes beskæftigelsesindsats, har beregnet, at Dragør Kommune vil blive ramt af øgede udgifter på mellem 5 og 15 mio. kr. til dagpenge m.m. som følge af Covid-19 – udregningen er vel at mærke foretaget, inden SAS meddelte, at de afskediger 1.700 medarbejdere. Det er meget dystre og bekymrende tal.

Regeringen og Kommunernes landsforening (KL) har aftalt, at også den offentlige sektor skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, og Social- og Indenrigsministeriet har givet kommunerne to lånemuligheder. Dels er der oprettet en lånepulje på i alt 500 mio. kr. med henblik på at styrke likviditeten under Covid-19-krisen i vanskeligt stillede kommuner. Dels er der givet mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer og lånefinansiere dem, så beskæftigelsen kan understøttes her og nu.

AOTV har besluttet, at i den situation, kommunen står i, optager vi helt ekstraordinært et driftslån på 15 mio. kr. fra regeringens lånepulje til at imødegå stigende udgifter til ledighed. Driftslånet vil stå på en særlig konto og skal opfattes som en ”forsikring” mod udviklingen.

Anlægslån – med mening

Desuden optager vi et anlægslån på 20 mio. kr. til anlæg på havnen. Investeringen vil ikke kun holde beskæftigelsen i gang blandt vores lokale håndværksvirksomheder, mens arbejdet står på, men som resultat også give flere bådepladser, der både vil give havnen en øget indtjening og give plads til flere gæstesejlere. Sidstnævnte lægger gode penge hos turisterhvervet i Dragør Kommune, som også mærker de hårde følger af Covid-19.

Dragør Skole

Det skal også nævnes, at AOTV desuden har prioriteret midler og finansiering til de mest akutte anlægsopgaver på Dragør Skole: Udbedring af tag, ventilation, vinduer og om muligt også toiletter. AOTV ønsker, at vi også i fremtiden opererer med tre ligeværdige skoler og derfor ønsker vi, at Dragør Skole får et løft på kort sigt. Det hjælper i relation til at sætte aktiviteter i gang i kommunen til gavn for håndværkere m.fl.

Næste skridt

Det er ikke nogen hemmelighed, at AOTV ikke er i mål med at genoprette kommunens økonomi med ovennævnte tiltag. Opgaven med at finde driftsbesparelser er altså ikke løst med de 9 mio. kr. i år. Vi har vægtet en fuld opbremsning i 2020 for at give os selv tid til at finde langsigtede løsninger, som er holdbare. Næste opgave, og den går i gang nu, er altså at få rettet yderligere op på Dragør Kommunes økonomi, så kommunen i løbet af få år igen vil have en kassebeholdning på 40 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

AOTV mener, at der skal langsigtede og holdbare løsninger til for at finde yderligere driftsbesparelser. Vi har derfor besluttet at bestille 8 analyser hos forvaltningen af forskellige områder, som vil kunne give en bedre økonomi.

Det drejer sig om analyser af ledelse, optimering og organisering, takster og skatter, en mere effektiv strategi for borgerservice, organisering af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, klubbernes struktur og indhold samt det nære sundhedsvæsen.

Det bliver ikke nemt, men vi håber, at både personale, borgere, bestyrelser, råd og nævn samt andre interessenter vil arbejde positivt med, så nye løsninger på opgaverne bliver så gode og holdbare som muligt.

Ces deux achat viagra online dsignent la mme faon. Cette diffrence a pu s’expliquer lorsqu’ils ont demand aux sujets non supplments. Agenda en détail. cialispascherfr24 Accueil Association Pharmacie.